spanish translation, spanish english translation,financial, medical, documents, immigration, uscis, education,spanish certified translation,spanish translation of documents,spanish legal translation,spanish technical translation,spanish translation of guides,spanish translation of manuals, spanish financial translation, spanish translation of diploma,spanish translation for education,spanish translation for immigration,uscis,spanish translation,spanish transcription תרגום מוסמך לפי הסטנדרטים בארה"ב
תרגום מקצועי
צור קשר לקבלת פרטים נוספים

הגירה - USCIS

תרגום מוסמך של כל סוגי המסמכים. אנו מבטיחים את קבלתם ע"י השלטונות בארה"ב.

תרגום מוסמך

התרגום מגיע עם הצהרה חתומה בידי המתרגם המצהיר על נכונות ודיוק התרגום.

מקצועיות

אנו עובדים עם מתרגמים מנוסים ומקצועיים. שירות אמין ומהיר.

 

אנו מספקים תרגומים מוסמכים והצהרות נוטריוניות לתרגומים שלנו. התרגום המוסמך שלנו הוא מדוייק וברוב המקרים גם התרגום נעשה מילה במילה. האישור הנוטריוני הוא ממדינת פלורידה והוא מתאים לשימוש בכל רחבי ארה"ב. האישור הנוטריוני נושא את החתימה והחותמת של הנוטריון ושל המתרגם והוא עומד בסטנדרטים המקובלים על שילטונות ארה"ב.

 כדי להתחיל בתהליך – לחץ על הכפתור הכתום לקבלת פרטים כיצד להמשיך:

תרגום מוסמך עם חתימה נוטריונית

התרגום מונח על נייר המכתבים שלנו הנושא הצהרה נוטריונית חתומה בידי המתרגום ובידי נוטריון. הצהרה זו הופכת את התרגום לרשמי והוא עומד בסטנדרטים המקובלים בארה"ב לתירגומים מוסמכים.

מתרגמים מקצועיים

התרגומים שלנו מבוצעים על ידי מתרגמים מקצועיים - אלו מתרגמים מנוסים המתרגמים לשפת אימם והתרגום מתקבל מדוייק ושותף. תעודות מתורגמות מילה במילה והתוצאה הסופית היא תמונת ראי בשפתת היעד של המסמך המקורי.

אנו חברים בחבר המתרגמים האמריקאי

אנו חברים בחבר המתרגמים האמריקאי – ATA, והלוגו של הארגון מונח על נייר המכתבים שלנו. אנו מבטיחים שהתרגומים שלנו יתקבלו בארה"ב בכל מקום בו דורשים תרגום מוסמך.

שירותי תרגום נוספים